SC EUROCERT ROMANIA SRL
Floating Link

LOGO EUROCERT 1

EUROCERT S.A. е частна анонимна компания, основана през 1998 от гръцки инженери и учени. Тя е независим орган за инспекции и сертифициране на трети страни, с национални, европейски и международни дейности.

Профил на компанията

  • Член на групата EUROCERT.
  • Насърчаване на развитието на акредитирани и неакредитирани услуги в Румъния.
  • Провеждане на одити и инспекции в качеството на независим орган за инспекции и сертифициране на трети страни.
  • Широк набор от научни дисциплини.

http://www.eurocert-bg.com/index.php/Romania/sc-qgr-eurocertq-srl.html