REadLab
Floating Link

readlablogo

REadLab е базиран в Гърция научноизследователски институт, който има за цел да генерира положително социално и устойчиво въздействие чрез иновации. Въз основа на експертния опит на своите служители, той ще предостави наред технологично усъвършенствани решения за обучение, които подкрепят предлагания от нас инструмент за мобилност.

ReadLab обединява мултидисциплинарен екип от високо специализирани професионалисти в областта на инженеринга, комуникационните технологии, образованието, социалните и политическите науки и изкуствата и хуманитарните науки.

Всички членове на екипа на ReadLab и асоциираните сътрудници имат опит в съответните области, удостоверен от тяхната академична подготовка и натрупан чрез дълъг трудов стаж в секторите на научните изследвания, академичните среди, бизнеса и гражданското общество.

Свързани проекти

  • Erasmus KA2+, CBHE - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики Укрепване на връзките между висшето образование и по-широката социално-икономическа среда - Yabda,Координатор: Университет Hassan II De Casablanca, 586418-EEP‌-1-2017 -1-MA-EPPKA2-CBHE-JP
  • Erasmus KA3+, Професионално образование и обучение, Подкрепа за политическа реформа - Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение, Подобряване на сектора за защита на данните в ЕС с нови умения  - Datapro, Координатор: Съюз на гръцките търговски камари (UHCC), Гърция, 597857-EEP‌-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ
  • Erasmus KA2+, CBHE – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Образователни центрове за високи постижение в акушерството  – SafeMa, Координатор: DAI HOC THAI NGUYEN, Виетнам, 598946-EEP‌-1-2018-1-VN-EPPKA2-CBHE-JP
  • Erasmus KA2 +, CBHE - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Магистърска степен по Устойчиви системи за производство на храни - STEPS, координатор: Аграрен университет в Тирана, Албания 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
  • Erasmus KA2 + CBHE - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Магистърска степен по Хранителна обработка и иновации - FOODI, координатор: Технологичен университет в Малайзия, Малайзия 598987-EPP-1-2018-1-MY-EPPKA2-CBHE-JP
  • Erasmus KA3 + VET - Подкрепа за политическа реформа - Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение, Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС - NewPOST, координатор: AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA, Атина 597876-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3 -VET-JQ

www.read-lab.eu