Compania Nationala Posta Romana
Floating Link

posta romana

CNPR е единственият доставчик на универсална пощенска услуга на румънска територия с 5 697 пощенски офиса / агенции / гишета на национално ниво, 713 в градска зона и 4 984 в селските райони. Освен това тя притежава над 2000 компютъризирани и взаимосвързани пощенски станции, като по този начин представлява най-големият работодател в областта с над 26 000 служители.

Европейски проекти

Обучение чрез 3D виртуалност:

Проектът е насочен към служители от фронт-офиса, които представляват основната търговска сила и контактни лица за клиентите и чиято ефективност е от решаващо значение за подобряване на търговската марка на организацията, увеличаване на пазарния й дял, удовлетворяване на потребителски нужди и обратна връзка, обслужване на клиенти и обработка на жалби.

Нова интегрирана система за обучение на застрахователни посредници:

Проектът е насочен към пощенските служители, които могат да представляват основна застрахователна търговска сила и чиято ефективност и коректност е от решаващо значение за увеличаване на пазарния дял и обслужването на клиенти.

Обучение по управление на възрастта - стратегическо партньорство за иновации в пощенския сектор:

Една от основните цели е да се развият уменията на по-възрастните пощенски служители, чрез повишаване на професионалната им квалификация, като същевременно се полагат грижи за тяхното здраве и се поддържа тяхната работоспособност.

www.posta-romana.ro