Bulgarian Posts Plc
Floating Link

bulgarian posts

Български пощи е модерна и бързо развиваща се компания с история и традиции, които датират още от 1879 г. Фирмата е основният пощенски оператор на Българския пазар и има водеща позиция в силно конкурентния сектор. Собствеността е на 100% на Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България.

Български пощи  е търговска организация, предлагаща широка гама от услуги: пощенски услуги; платежни нареждания и платежни услуги; куриерски услуги; абонамент за периодични издания; събиране на сметки за комунални услуги за електричество, водоснабдяване, телефон, мобилни услуга; хибридна поща, директна поща; митнически служби и т.н. В същото време компанията играе важна социална роля чрез предоставянето на универсалната пощенска услуга, изплащането на пенсии, социални придобивки и т. н.

Мрежата на компанията се състои от около 3000 пощенски офиси и управлява един от най-големите служебни автомобилни паркове в страната, което означава, че ние достигаме до българските граждани във всеки град и село. Компанията е и един от най-големите работодатели в България с около 10 000 служители.

Български пощи  е член на PostEurop (Асоциация на европейските обществени пощенски оператори), кооператив EMS на UPU и E-Parcel Group.

През последното десетилетие Български пощи придоби значителен опит в управлението на проекти (процес на кандидатстване, изпълнение и отчитане), тъй като е участвала в различни проекти както на национално, така и на международно ниво. Освен това, повечето проекти са по теми, свързани с управлението на човешки ресурси, което е първостепенен приоритет за пощенската индустрия, като се има предвид трудоемкия характер на работата м сектора.

Международни проекти

  • INNOV'AGE в Пощенския сектор (2016-2019, Erasmus+)
  • Нова интегрирана система за обучение на застрахователния посредник (2017-2019, Erasmus+)
  • Партньорство за обучение за променящата се поща (2011-2012, Leonardo da Vinci)
  • Проекти в рамките на Европейския комитет за социален диалог в пощенския сектор

Национални проекти

  • Социални иновации за развитие на човешките ресурси на Български пощи (2012-2013; Програма за развитие на човешките ресурси)
  • Подобряване на безопасността при работа на Български пощи (2013-2015; Програма за развитие на човешките ресурси)
  • Транспорт за служителите на Български пощи до и от българския център за обмен и сортиране (2013-2015; Програма за развитие на човешките ресурси)
  • Проекти за подобряване на работната среда в рамките на Фонд „Условия на труд“ (2016-2019)
  • Студентски стажове (2017-2018, Програма Наука и образование за интелигентни растеж)

https://www.bgpost.bg/