EUROCERT
Floating Link

LOGO EUROCERT 1

ЕВРОПЕЙСКА КОМПАНИЯ ЗА ИНСПЕКЦИИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ – EUROCERT S.A.

EUROCERT S.A. е частна анонимна компания, основана през 1998 от гръцки инженери и учени. Тя е независим орган за инспекции и сертифициране на трети страни, с национални, европейски и международни дейности.

  20 години, изпълнени с постижения

  • Повече от 40 000 индустриални проверки.
  • Повече от 55 000 сертификати за системи.
  • Повече от 300 одитори/инспектори.
  • Одитори от 25 националности.
  • Присъствие в повече от 30 държави.

 www.eurocert.gr