Rezultate
Floating Link

Proiectul NewPost vizează:

Creșterea capacității de angajare a tinerilor, oferirea de competențe necesare într-un mediu al sectorului poștal care se schimbă dramatic, pentru ameliorarea semnificativă a condițiilor lor de muncă și a posibilelor oportunități de locuri de muncă într-un sector poștal solicitant, cu peste 2 milioane de angajați în întreaga Europa.

Dezvoltarea unei forțe de muncă înalt calificate și mobile în sectorul poștal, înlăturând barierele geografice și instituționale care subminează avantajul competitiv al sectorului poștal și dependența de sectorul serviciilor e-commerce de înaltă calitate din UE. În acest context, este necesar un Nou Profil Ocupațional, inclusiv competențe digitale și sociale, pentru a se adapta eficient în noul mediu al sectorului poștal competitiv și în noul trend al clienților, inclusiv solicitanții de azil și migranții.

Susținerea dezvoltării comune a VET în Europa, care să acopere orizontal domeniile de competențe necesare pentru un angajat calificat în sectorul poștal, pentru a-și consolida calitatea, relevanța și atractivitatea, inclusiv învățarea bazată pe muncă. Acest lucru va spori interoperabilitatea și coerența instituțională în cadrul organizațiilor poștale fragmentare din UE și va reduce semnificativ lipsurile de competențe raspunzând nevoilor identificate ale pieței muncii

Sinteza rezultatelor așteptate

  • 1 nou program curricular comun conceput și implementat
  • 1 o noua schemă WBL (Work Based Learming) creată și testată
  • Prima certificare a angajaților poștali "New Age" în cadrul PostEurop
  • 100 de furnizori de servicii poștale vor fi instruiți în noile curricule