Αποτελέσματα
Floating Link

Στόχοι του έργου NewPost είναι:

Αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, παρέχοντάς τους επάρκεια δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ένα δραματικά μεταβαλλόμενο ταχυδρομικό περιβάλλον, ώστε να βελτιωθούν, σε σημαντικό βαθμό, οι συνθήκες εργασίας τους και οι εν δυνάμει ευκαιρίες απασχόλησής τους σε έναν ζωντανό και μεταβαλλόμενο ταχυδρομικό τομέα, που απασχολεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη.
Ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού με υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, δεξιότητες και με κινητικότητα στον ταχυδρομικό τομέα, γεφυρώνοντας τα γεωγραφικά και θεσμικά εμπόδια που υπονομεύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ταχυδρομικού τομέα, το οποίο εξαρτάται από την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας του κλάδου ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η δημιουργία ενός Νέου Επαγγελματικού Προφίλ που θα περιλαμβάνει και ψηφιακές και «ήπιες» δεξιότητες (soft skills), ώστε να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στο νέο συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό ταχυδρομικό περιβάλλον και στο νέο πελατειακό μείγμα που συμπεριλαμβάνει τους αιτούντες ασύλου και μετανάστες.

Υποστήριξη της από κοινού ανάπτυξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) στην Ευρώπη, καλύπτοντας οριζοντίως τα πεδία των δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν εξειδικευμένο υπάλληλο στον ταχυδρομικό τομέα, προκειμένου να ενισχύσει την ποιότητα, τη συνάφεια και την ελκυστικότητά του, συμπεριλαμβάνοντας τη Μάθηση στο χώρο εργασίας (Work- based Learning. Έτσι θα ενδυναμωθεί η διαλειτουργικότητα και η θεσμική συνοχή μεταξύ των ταχυδρομικών οργανισμών στην ΕΕ και θα μειωθούν σε σημαντικό βαθμό τυχόν αναντιστοιχίες δεξιοτήτων προκειμένου ο υπάλληλος στις εντοπισμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός (1) Κοινού Προγράμματος σπουδών
  • Σχεδιασμός και Δοκιμή ενός (1) Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (Work Based Learning - WBL)
  • Η πρώτη Πιστοποίηση ταχυδρομικών υπαλλήλων «Νέας Εποχής» με τη στήριξη της PostEurop
  • Εκπαίδευση στο νέο Πρόγραμμα σπουδών 100 ατόμων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες