ITPIO
Floating Link

itpio

ITPIO: Institutul de formare a personalului din organizații internaționale

ITPIO este o organizație publică nonprofit cu statut de Asociație și sediu social situat în capitala Bulgariei - Sofia

Scopul său principal este susținerea dezvoltării sistemului de învățământ din Bulgaria în toate aspectele sale

Politicile sprijină activitățile

 • Sprijinirea autorităților locale, regionale și naționale în definirea și implementarea politicilor educaționale, de tineret și sociale
 • Elaborarea de strategii și planuri în domeniul Învățării pe tot parcursul vieții și al pieței muncii
 • Evaluarea impactului programelor de finanțare UE (E +)

Activități de cercetare și formare

 • Educația școlară
 • Educatie inalta
 • Educație și formare profesională
 • Educația adulților

Proiecte Europene

 • 7 proiecte centralizate (finanțate direct de CE)
 • 9 proiecte în diferite programe Erasmus + NA în sectoare:
  • 2 VET
  • 2 Educație pentru adulți
  • 3 în Tineret
  • 1 în educația gimnazială
  • 1 în educația liceală

www.itpio.eu