NAVET
Floating Link

cropped logo navet en

Agenția Națională pentru Educație și Formare Profesională - NAVET

Agenția Națională pentru Educație și Formare Profesională (NAVET) este un organism specializat pentru Consiliul de Miniștri al Republicii Bulgaria, înființat în temeiul Legii Învățămantului Profesional și Formării Profesionale (VETA), în anul 1999.

Este o entitate juridică finanțată din bugetul de stat, cu sediul la Sofia și o autoritate de stat pentru acordarea de licențe pentru activități în sistemul de învățământ și formare profesională, precum și pentru coordonarea instituțiilor pentru orientarea profesională, educația și formarea profesională.

În cadrul NAVET există 16 comisii de experți care funcționează în diferite domenii profesionale și într-o comisie suplimentară de experți în domeniul orientării profesionale.

Banca experților externi și membrii echipelor de lucru cuprind peste 500 de specialiști remarcabili în diferite domenii profesionale.

Funcțiile principale ale NAVET

  • Lista profesiilor pentru educație și formare profesională (acronim LPVET) este o clasificare a profesiilor și a specializărilor în care se desfășoară educația și formarea profesională și este certificat cu un atestat de calificare profesională sau de formare profesională.
  • Standardele educaționale de stat sunt documente ce definesc cadrul competențelor profesionale obligatorii, necesare pentru a exercita o anumită profesie.
  • Licențele NAVET CVT, care oferă și certifică formarea profesională a persoanelor cu vârstă de peste 16 ani. Agenția licențiază, de asemenea, CIVG, care oferă îndrumare profesională elevilor și a altor persoane.
  • Participarea la rețele și proiecte europene și în numeroase grupuri de lucru, în ceea ce privește EFP la nivel național și internațional.

www.navet.government.bg