Hellenic Authority for Communication Security and Privacy (ADAE)
Floating Link

adae

Autoritatea Elenă pentru Securitatea Comunicaţiilor și Protecţia Datelor (ADAE) a fost înființată în conformitate cu prevederile articolului 19, paragraful 2 din Constituția Elenică. Conform articolului 1 din Legea nr. 3115/2003 privind înființarea și funcționarea autorității, scopul acesteia este de a proteja în orice mod libera corespondență și comunicare.

ADAE are printre altele următoarele competențe:

  • Emiterea de acte normative care să asigure confidențialitatea comunicațiilor;
  • Efectuarea de audituri la furnizorii de servicii în comunicații, operatorii de rețea, entități publice precum și la Serviciile Naționale de Inteligență Elene;
  • Organizarea de audieri la entitățile menționate mai înainte;
  • Investigarea plângerilor relevante din partea publicului și;
  • Strângerea informațiilor relevante prin utilizarea prerogativelor speciale de investigare conferite de lege. Trebuie menționat faptul că, în conformitate cu prevederile Legii 3115/2003, în cazul efectuării de audituri care implică informații legate de siguranța națională, este necesară prezența personală a Președintelui ADAE.

În plus, ADAE este autoritatea administrativă independentă responsabilă de monitorizarea implementării legislației relevante pentru interceptarea în condițiile legii a comunicațiilor fiind autorizată să primească toate ordinele de interceptare emise de autoritățile judecătorești. În legătură cu aceste prerogative, trebuie menționat faptul că rolul ADAE este limitat la monitorizarea concordanței cu termenii și condițiile procedurale de interceptare stabilite de legislația națională. Autoritatea nu are permisiunea de a evalua deciziile autorităților judecătorești competente. Doar acestea din urmă pot decide asupra necesității emiterii unui ordin de interceptare.

Divizia pentru Asigurarea şi Protecţia Datelor specifice Serviciilor Poștale din cadrul Autorității este responsabilă de crearea cadrului legal și a protecţiei datelor pentru serviciile poștale. De asemenea, Divizia elaborează și implementează proceduri pentru auditurile programate și extraordinare care se efectuează ex officio sau în urma unei plângeri. Sunt vizate auditurile instalațiilor, echipamentelor sau arhivelor, a serviciilor publice precum și a companiilor private care oferă servicii poștale. Divizia organizează audierea instituțiilor publice, a reprezentanților legali sau a oricărei persoane pe care o consideră capabilă de a contribui la îndeplinirea misiunii ADAE. De asemenea, propune confiscarea mijloacelor de violare a confidențialității precum și distrugerea informațiilor sau dovezilor obținute prin încălcarea protecţiei datelor comunicațiilor. Nu în ultimul rând, Divizia emite acte legislative care sunt publicate în Monitorul Guvernamental al Greciei în legătură cu securitate și confidențialitate în general, iar în cazul încălcării confidențialității introduce penalități.

La momentul actual, ADAE conduce un proiect în cadrul Partnership Agreement for the Development Framework 2014-2020 care constituie principalul plan strategic pentru creștere şi dezvoltare în Grecia, beneficiind de o semnificativă contribuţie din partea Uniunii Europene prin Fonduri Structurale şi de Investiţii Europene (fonduri ESI). În trecut ADAE a derulat cu succes un alt proiect în cadrul  Acordului de Parteneriat 2007-2013.

Autoritatea Elenă pentru Securitatea Comunicaţiilor și Protecţia Datelor (ADAE) este implicată şi participă în cadrul programului Erasmus+ cu proiectul NewPost.

http://www.adae.gr/