Hellenic Post
Floating Link

Hellenic Post.svg

ELTA a introdus tehnologii de automatizare pentru sortare trimiteri în lanțul de aprovizionare poștală și în prezent operează patru centre automatizate de sortare, dintre care două în Atena (Unitatea Airmail și Centrul de Sortare Automatizat din Attica), unul în Salonic, unul în Patras și un centru de sortare a coletelor în Atena. Cele 81 de unități de distribuție a corespondenței și o flotă extinsă de aproximativ 2.300 de vehicule deținute de compania noastră susțin oferta exigentă de servicii poștale universale.

Programul de investiții corporate se axeazaăpe automatizarea rețelelor poștale (end-to-end), modernizarea sistemelor informatice și introducerea de servicii electronice și alte produse inovatoare care vizează diversificarea portofoliului de produse și servicii al companiei.

În ultimii ani, compania noastră a implementat un amplu program de restructurare care vizează optimizarea operațiunilor business și alocarea optimă a resursei umane. Scopul nostru este de a furniza servicii de înaltă calitate și servicii îmbunătățite pentru clienți, prin introducerea de noi tehnologii pe întreaga linie de producție și dezvoltarea continuă a resursei umane.

ELTA a evoluat devenind un grup integrat de companii care oferă o gamă largă de servicii poștale și non-poștale sectorului public, companiilor mari și clienților individuali.

Hellenic Post are o vastă experiență în planificarea, implementarea și gestionarea programelor finanțate de UE în cadrul celui de-al doilea și al treilea Cadru Comunitar de Sprijin în domeniul gestionării resurselor umane (programe de formare etc.), proiecte de infrastructură la scară largă, proiecte de reorganizare corporate, marketing, etc.

In cadrul programului ERASMUS +:

  • "Experiential Training in 3D Virtual (Ex.Tra-3D)"

Obiectivul general al proiectelor este furnizarea unui cadru de formare atractiv și modern, care să sublinieze necesitatea recunoașterii competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor în operațiunile de servicii pentru clienți, să consolideze și să certifice activele profesionale ale angajaților, protejându-și astfel pozițiile de muncă, îmbunătățind percepția clientilor si a cetățenilor față de servicii, oferind un set complet de instrumente de instruire integrate, configurabile și identificând modalități de generalizare a rezultatelor proiectului pentru sectoarele relevante.

  • "Age Management Training strategic partneship for innovation in the postal sector (Innov'AGE)"

Obiectivul general al proiectului este de a gestiona diversitatea intergenerațională în sectorul poștal prin crearea unui prototip de instruire inovator, care să valorifice relațille la nivelul echipelor intergeneraționale, astfel încât companiile să fie mai eficiente într-un context al schimbărilor permanente din sectorul poștal.

  • "E-insurance Training"

Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem integrat de formare pentru o noua programă și metodologie de instruire în sfera intermedierii în asigurări, în conformitate cu Directiva UE revizuită privind vânzările de asigurări, cunoscută ca Directiva privind Distribuirea de Asigurări (IDD), emisă în decembrie 2015, activitățile de formare fiind adaptate la competențele și abilitățile necesare sectorului poștal, cu rezultatul final de a crea trei platforme similare de învățare online, raportate la legislația piețelor naționale.

www.elta.gr/en-us/home.aspx