Hellenic Post
Floating Link

Hellenic Post.svg

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ) κατέχουν ηγετική θέση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά και έχουν διαδραματίσει για περισσότερα από 188 χρόνια σημαντικό ρόλο τόσο στο κοινωνικό όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, με δίκτυο άνω των 1.400 σημείων επαφής (Ταχυδρομικά Καταστήματα και Ταχυδρομικά Πρακτορεία) και με περισσότερους από 6.500 εργαζόμενους. Από το 1996 η εταιρεία λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) και είναι ο επίσημος Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα μέχρι το έτος 2028.

Τα ΕΛΤΑ αποτελούν ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης ΠΤΕ (Universal Postal Union_UPU). Η ΠΤΕ ιδρύθηκε το 1874 και με τα 192 κράτη μέλη της συνιστά το κύριο φόρουμ για τη συνεργασία μεταξύ των Φορέων του ταχυδρομικού τομέα και συντελεί στη διασφάλιση ενός παγκόσμιου δικτύου σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του παγκόσμιου ταχυδρομικού δικτύου της ΠΤΕ, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται με όλους τους εθνικούς Φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που διακινούν ταχυδρομικά αντικείμενα υπό καθορισμένες προδιαγραφές όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.Από το 1989 η Εταιρεία αποτελεί επίσης μέλος της Διεθνούς Συνεργατικής Ταχυδρομικής Εταιρείας (International Post Corporation_IPC), μιας διεθνούς ταχυδρομικής συνεργατικής ένωσης που παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα ανάπτυξης ηγετικής θέσης μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών, της ταχυδρομικής τεχνολογίας και των πληροφοριών για την ταχυδρομική αγορά, ενώ προσδίδει στα μέλη της μια συλλογική φωνή.

Τα ΕΛΤΑ έχουν ιδρύσει θυγατρικές σε διάφορους τομείς, όπως στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, διευρύνοντας έτσι σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών τους.Ο Όμιλος ΕΛΤΑ, ο οποίος παρέχει σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε όλους τους πολίτες σε όλη την επικράτεια με περισσότερα από 1.400 σημεία επαφής με τους πελάτες του, αποτελείται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε-ΕΛΤΑ και τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:

1. ELTA Courier A.E. (πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφορών)

2. ΚΕΚ-ΕΛΤΑ A.E.(Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Τα ΕΛΤΑ λειτουργούν το πιο εκτεταμένο δίκτυο λιανικής στην Ελλάδα. Με περίπου 700 ταχυδρομικά γραφεία και 715 ταχυδρομικά πρακτορεία εξυπηρετούν καθημερινά πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες και με περίπου 3.600 διανομείς τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές φέρνουν καθημερινά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε σχεδόν 4 εκατομμύρια νοικοκυριά, ακόμη και στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.Σήμερα τα ΕΛΤΑ απασχολούν περίπου 6.500 εργαζομένους και θεωρούνται ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα. Μέσω της θυγατρικής της ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε. (το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ομίλου ΕΛΤΑ), η Εταιρία υλοποιεί πρόγραμμα δια βίου μάθησης για όλο το προσωπικό.Τα ΕΛΤΑ έχουν εισαγάγει στην ταχυδρομική εφοδιαστική αλυσίδα τεχνολογίες αυτοματοποίησης στη διαλογή αλληλογραφίας και σήμερα διαθέτουν τέσσερα Αυτοματοποιημένα Κέντρα Διαλογής, δύο εκ των οποίων στην Αττική (Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος και Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διαλογής στο Κρυονέρι), ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Πάτρα και ένα Κέντρο Διαλογής Δεμάτων στην Αθήνα. Οι 81 Μονάδες Διανομής της αλληλογραφίας και ο μεγάλος στόλος των περίπου 2.300 οχημάτων υποστηρίζουν την απαιτητική παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Το εταιρικό επενδυτικό πρόγραμμα εστιάζει στην από άκρη σε άκρη αυτοματοποίηση του ταχυδρομικού δικτύου (end-to-end), στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής και στην εισαγωγή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων καινοτόμων προϊόντων με στόχο τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη βέλτιστη κατανομή των ανθρώπινων πόρων. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η ενίσχυση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε όλη τη γραμμή παραγωγής και η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Τα ΕΛΤΑ έχουν εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο Ολοκληρωμένο Όμιλο Εταιρειών που παρέχει ένα ευρύ φάσμα ταχυδρομικών και μη ταχυδρομικών υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, σε εταιρείες μεγάλης κλίμακας και σε μεμονωμένους πελάτες.Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαθέτουν εκτενή εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ στο πλαίσιο του 2ου και του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (προγράμματα κατάρτισης κ.λπ.), έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας και έργα επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης, μάρκετινγκ κ.λπ.

Στο πλαίσιο του ERASMUS +:

  • "Experiantial Training in 3D Virtual (Ex.Tra-3D)” 

    Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η παροχή ενός ελκυστικού και σύγχρονου πλαισίου κατάρτισης με στόχο τον εντοπισμό των αναγκαίων δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων στις υπηρεσιακές λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών, την ενίσχυση καθώς και την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, προστατεύοντας έτσι τις θέσεις εργασίας τους και βελτιώνοντας την αντίληψη περί εξυπηρέτησης των πελατών και των πολιτών, ενώ παρέχει ένα πλήρες, ολοκληρωμένο και διαμορφωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο, προσδιορίζοντας τους τρόπους γενίκευσης των αποτελεσμάτων του Έργου στους σχετικούς τομείς.

  • “Age Management Training strategic partnership for innovation in the postal sector (Innov'AGE)"

    Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η διαχείριση της διαφορετικότητας μεταξύ γενεών στον ταχυδρομικό τομέα δημιουργώντας ένα καινοτόμο πρότυπο κατάρτισης για την αξιοποίηση των διαγενεακών ομάδων, έτσι ώστε οι εταιρείες να γίνουν πιο αποτελεσματικές στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών του ταχυδρομικού περιβάλλοντος.

  • "E-insurance Training"

    Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης με ένα νέο πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σύμφωνα με την αναθεωρημένη Οδηγία της ΕΕ για τις πωλήσεις στον τομέα των ασφαλίσεων, γνωστή ως Οδηγία Διανομής Ασφάλισης (Insurance Distribution Directive_IDD) που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Το σύνολο των εργαλείων της εν λόγω κατάρτισης έχει προσαρμοστεί στις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στον ταχυδρομικό τομέα, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών παρόμοιων πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platforms) για κάθε εθνικό ταχυδρομικό εταίρο του έργου.

www.elta.gr