Επικοινωνία
Floating Link

ΙΕΚ AKMΗ Α.Ε.
Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης

Κοδριγκτώνος 16,
GR-11257 Aθήνα/Ελλάδα
www.iek-akmi.edu.gr
email: newpost.eu@gmail.com     
τηλέφωνο: +30 210 976 956 0