Πλατφόρμα
Floating Link

Στο Έργο NewPost θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής κινητικότητας  (e-mobility) για τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους.Παράλληλα με την ανάπτυξη της πλατφόρμας (e-mobility platform), θα επιλεγεί ειδικό ψηφιακό περιεχόμενο. Η πλοήγηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής κινητικότητας θα ξεκινήσει όταν η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη με αναρτημένο το ειδικό περιεχόμενο.Τα κριτήρια επιλογής του περιεχομένου περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Άδεια ελεύθερης χρήσης (open license)
  • Συμβολή στις βασικές δεξιότητες
  • Υψηλή ποιότητα
  • Υψηλή οργανωτική δομή (modularity)
  • Τήρηση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων/αυτοδιδασκαλίας
  • Πολύπλευρη και ποικίλη ύλη για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος

Η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής κινητικότητας (e-mobility) θα είναι προσβάσιμη σε όλους.

Για περαιτέρω ενημέρωση, παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε συχνά την πλατφόρμα!