платформа
Floating Link

Проект NewPost ще използва платформа, за да предостави е-мобилност за пощенските служители.

Едновременно с развитието на платформата ще бъде избрано конкретното цифрово съдържание, което ще се използва в платформата за е-мобилност. Пилотното тестване на платформата за е-мобилност ще започне, когато тя е готова и съдържанието е качено.

Критериите за избор на съдържание са следните:

  • Отворен лиценз.
  • Принос към основните компетенции.
  • Високо качество.
  • Висока модулност.
  • Придържане към принципите за обучение на възрастни/самостоятелно обучение.
  • Гъвкавост с цел поддържане на интереса.

Е-мобилността ще бъде отворена за всеки.

Проверявайте често този раздел за актуална информация относно платформата!