EUROFED
Floating Link

eurofed 01

Asociația EUROFED este o organizație neguvernamentală (ONG), înființată în anul 2012, cu scopul de a desfășura activități la nivel local, național, european și internațional. Are o vastă experiență în educația și formarea profesională (VET) a tinerilor și adulților, în ceea ce priveste dezvoltarea curriculei și a formării profesionale, de aceea participarea EUROFED este benefică pentru aceasta cooperare și va contribui la realizarea rezultatelor optime.

Competențele și expertiza echipei pot oferi aptitudini profesionale și transversale ce contribuie la dezvoltarea următoarelelor:

  • capacitatea de adaptare la noile tendințe inovatoare în domeniul VET;
  • formularea de propuneri și soluții strategice cu privire la nevoile și neconcordanțele competențelor și aptitudinilor profesionale la nivel national și european;
  • utilizarea tehnicilor moderne și interactive de predare și învățare (comunicare și networking, competențe sociale (soft) bazate pe noi tehnologii).

Obiectivele Asociației EUROFED au în vedere:

  • formarea socioprofesională, educația și dezvoltarea tinerilor și adulților;
  • selectarea și plasarea personalului;
  • furnizarea de servicii de consiliere și consultanță în domeniile de interes ale asociației;
  • promovarea eficienței și productivității serviciilor publice și a utilității publice;
  • promovarea și încurajarea activităților agricole și de protecție a mediului;
  • sprijinirea tradițiilor românesti și europene și promovarea turismului local și european;
  • organizarea și desfășurarea de campanii locale, naționale și internaționale pentru consiliere, informare, educație, formare și dezvoltare profesională.

Implementarea cu succes a proiectelor cu finanțare nerambursabilă: în 2015, Asociația a beneficiat de o finanțare nerambursabilă prin POSDRU 2007-2013, în calitate de partener, în cadrul proiectului "DE LA SUBZISTENTA LA DURABILATE - SUSTENABIL!" (From Subsistence to Sustainability - Sustainable!), proiect cu o perioadă de 10 luni, cu buget total (pe proiect) de peste 1.000.000 de euro.

Proiectul PJobs.ro: în anul 2012 Asociația a realizat proiectul www.pjobs.ro - portalul anunțurilor și ofertelor de locuri de muncă în instituții publice și europene, companii private din România și străinatate, precum și oportunități de a începe și dezvolta o carieră ( stagii și burse).

Proiecte cu privire la furnizorii de educație și formare profesională (VET): Începând cu luna octombrie 2012, Asociația este furnizor VET acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări și a desfășurat sesiuni de instruire în 8 profesii standardizate: Trainer, Expert în Achiziții Publice, Organizator Performant, Auditor Intern în sectorul public, Competențe Antreprenoriale și Lucrător Comercial.

https://www.eurofed.ro/desprenoi.htm